ALGEMENE VOORWAARDEN

Praktische informatie

 • De huurder zorgt voor een doorgang van minimum 1m20 breed om het gehuurde materiaal op een veilige en degelijke manier tot de plaats van opstelling te geraken.
 • Er dient zich binnen een straal van 40 meter een stopcontact van 16A en 230V te bevinden (Springkasteel).
 • Het springkasteel heeft voldoende ruimte (min. 1 meter extra aan elke zijde) nodig om een veilige en correcte plaatsing te garanderen.
 • Indien mogelijk wordt het springkasteel steeds op een zachte ondergrond (gras) geplaatst. Bij harde ondergrond kan het springkasteel niet verankerd worden en is de huurder verantwoordelijk voor de eventuele gebeurlijke ongevallen.
 • De betaling wordt ten laatste bij de levering voldaan. Geen betaling of betalingsbewijs is geen springkasteel.
 • Het huurcontract met betalingsbewijs wordt altijd in tweevoud opgesteld.
 • Transportkosten van springkastelen zijn inbegrepen tot een afstand van 20 km. Bij meer dan 20 km wordt er een toeslag aangerekend.
 • Transportkosten: €2,5 Incl btw  (1 x totale afstand)
 • Afhalen is mogelijk. Hier wordt afhankelijk van de hoeveelheid een waarborg voor gevraagd.

Huurvoorwaarden

 • De huurder gaat bij het ondertekenen van het huurcontract automatisch akkoord met de huurvoorwaarden dewelke terug te vinden zijn op de website: www.despringtent.be en op het huurcontract zelf.
 • Het gebruik van het springkasteel is enkel toegestaan onder toezicht van een volwassen persoon. De Springtent is NIET VERANTWOORDELIJK voor gebeurlijke ongevallen.
 • Het gebruik van schoenen, brillen, sieraden, scherpe- of hete voorwerpen op het springkussen is niet toegestaan. Zodus is ook eten en/of drinken op het springkasteel verboden.
 • Het is niet toegestaan om te roken en/of onder invloed van geestverruimende middelen te zijn bij het gebruik van het springkasteel.
 • Het is niet toegestaan om op de buitenwanden te klimmen. Dit om scheuren te voorkomen.
 • Bij zware wind (vanaf 4 bft) mag het springkasteel niet gebruikt of opgeblazen worden.
 • Bij storing of stroomuitval van de ventilator mag het springkussen niet gebruikt worden, ook bij drukverlies van het springkasteel moeten de gebruikers het springkasteel direct verlaten.
 • Het springkasteel word enkel geplaatst door personeel van De Springtent, en wordt dus NIET door de huurder verplaatst.
 • Na de opstelling erkent de huurder uitdrukkelijk dat het gehuurde materiaal in goede staat is . Bij aangebrachte schade of diefstal zal de huurder een schadevergoeding betalen.
 • Gratis annuleren kan enkel voor springkastelen en bij slecht weer tot de dag VOOR de afgesproken verhuurdatum.
 • Onze facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum, tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken.
 • Onze facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 7 dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven worden betwist.
 • Bij niet-betaling op de vervaldag, legt van rechtswege en zonder ingebrekestelling , de verplichting op ten laste van de opdrachtgever een intrest op het verschuldigd bedrag te betalen van 10% per jaar alsook  een forfaitaire schadevergoeding, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €50.
 • Voor al onze geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt  bevoegd.
 • Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.